Menu Tệp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Menu Tệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Menu Tệp gồm các chức năng:

-       Mở DLKT

-       Đóng DLKT

-       Tạo DLKT

-       Chuyển đổi dữ liệu kế toán sang MISA Bamboo.NET 2015

-       Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu

-       Thông tin dữ liệu

-       Chuyển đổi Chương

-       Sao lưu DLKT

-       Phục hồi DLKT,

-       Xuất khẩu dữ liệu

-       Nhập khẩu dữ liệu

-       Thiết lập máy in

-       Báo cáo

-       Menu Tệp khi chưa đăng nhập vào phần mềm:

image88

-       Menu Tệp khi đã đăng nhập vào phần mềm:

image89

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC