Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2015

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Trường hợp một người dùng

Trường hợp nhiều người dùng

Nội dung

Thực hiện các bước để tiến hành chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2008 sang phần mềm MISA Bamboo.NET 2015.

Cách thực hiện

-       Kích đúp vào biểu tượng MISA Bamboo.NET 2015 tại màn hình Desktop.

-       Vào menu Tệp\Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Bamboo.NET 2015, hiển thị màn hình:

image95

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác nhập thông tin đơn vị

Tiếp tục

Chuyển sang thao tác tiếp theo

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

-       Tại màn hình Giới thiệu nhấn nút <<Tiếp tục>> để thực hiện các bước chuyển đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC