Báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Danh sách báo cáo

Tham số in báo cáo

Màn hình báo cáo chi tiết

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC