Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Giúp thực hiện tạo và đăng nhập dữ liệu kế toán.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp/Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu. Chương trình xuất hiện hộp thoại:

image106

-       Quý vị chọn chế độ  ăng nhập Mở tệp dữ liệu (một người dùng) hoặc Đăng nhập vào máy chủ (nhiều người dùng) sau đó nhấn <<Đồng ý>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC