Phục hồi dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Phục hồi dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép phục hồi DLKT từ DLKT đã được sao lưu trước đó.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Phục hồi dữ liệu, xuất hiện hộp hội thoại:

image118

 

-       Bấm <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước Chọn máy chủ phục hồi

clip0015

 

-       Chọn Máy chủ, bấm <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước chọn dữ liệu phục hồi

clip0016

-       Chọn Máy chủ, bấm <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước đặt tên dữ liệu kế toán

clip0017

-       Bấm <<Thực hiện>> và chọn nơi lưu dữ liệu kế toán phục hồi.

-       Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn <<OK>> để kết thúc việc phục hồi dữ liệu.

image119

 

Nếu NSD không thay đổi tên tệp dữ liệu mà chương trình mặc định, sau khi thực hiện chức năng Phục hồi, chương trình sẽ hỏi xem NSD có muốn ghi đè lên DLKT đã tồn tại hay không.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC