Sao lưu dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Sao lưu dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép sao lưu dữ liệu kế toán đề phòng trường hợp mất dữ liệu do các nguyên nhân khách quan như mất điện,...

Cách thực hiện như sau:

-Vào Tệp\Đóng dữ liệu kế toán, trên thanh menu chỉ còn Tệp và Trợ giúp.

-Vào Tệp\Sao lưu dữ liệu.

clip0011

-Bấm <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước chọn máy chủ và dữ liệu sao lưu

clip0012

-Chọn máy chủ và dữ liệu kế toán sao lưu. Bấm <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước chọn nơi lưu dữ liệu

clip0013

-Nhập tên tệp sao lưu và chọn đường dẫn nơi lưu tệp. Bấm <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước chọn cách ghi bản lưu

clip0014

-Nhấn nút <<Thực hiện>>.

-Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn nút “OK” để hoàn thành việc sao lưu dữ liệu kế toán.