Xem số dư tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Xem số dư tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép xem số dư tài khoản ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ (số dư tính đến thời điểm Ngày HT của chứng từ). Ví dụ: Ngay tại màn hình chi tiết của Phiếu thu tiền với bút toán Nợ TK 111/Có TK 311 và Ngày HT là 31/03/2008, NSD có thể xem số dư của TK 111 và TK 311 tính đến ngày 31/03/2008.

Cách thao tác

-       Trên màn hình chứng từ, ví dụ: Phiếu nhập kho 03020001 , kích chuột phải vào dòng chứng từ chứa tài khoản cần xem số dư, chọn “Xem số dư tài khoản” như hình sau:

image86

-       Xuất hiện thông báo về số dư của các tài khoản trên dòng chứng từ đó:

image87

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC