Tuỳ chọn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Tuỳ chọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép thay đổi các tùy chọn của hệ thống như: Tùy chọn chung, thiết lập thông tin đơn vị, người ký, thay đổi phông chữ trên báo cáo,...

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn, xuất hiện hộp hội thoại:

image716

Trên hộp hội thoại này, NSD có thể thiết lập một số tùy chọn sau

Tùy chọn chung

Thông tin đơn vị

Người ký

Định dạng số

Báo cáo

Ẩn hiện cột

Ngầm định

Tiền lương

Tuỳ chọn khác

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC