Tiền lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tuỳ chọn >

Tiền lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép thiết lập các thông tin ngầm định về tiền lương trong hệ thống.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tiền lương, xuất hiện hộp hội thoại:

image728                        

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mức lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu của cán bộ, nhân viên (Đây là cơ sở để tính lương tại Bảng lương) Hiện tại Mức lương tối thiểu theo quy định mới nhất là 830.000

Bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ Bảo hiểm xã hội cán bộ, nhân viên đóng

Bảo hiểm y tế

Tỷ lệ Bảo hiểm y tế cán bộ, nhân viên đóng

Kinh phí công đoàn

Tỷ lệ Kinh phí công đoàn cán bộ, nhân viên đóng

Trợ giúp

Tìm tới Help để xem hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý với các thiết lập Tùy chọn

Hủy bỏ

Bỏ thao tác thực hiện

-       Hệ thống đã thiết lập ngầm định Mức lương tối thiểu, tỷ lệ Bảo hiểm xã hội, tỷ lệ Bảo hiểm y tế, tỷ lệ Kinh phí công đoàn cán bộ đóng theo quy định mới nhất được ban hành. Nhưng NSD hoàn toàn có thể thay đổi lại các tỷ lệ này trong trường hợp quy định có thay đổi.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC