Người ký

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tuỳ chọn >

Người ký

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép thiết lập thông tin về người ký trên các chứng từ, sổ sách, báo cáo khi in ra.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Người ký, xuất hiện hộp hội thoại:

image720                        

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chủ tịch UBND

Tên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Kế toán trưởng

Tên Kế toán trưởng

Trưởng ban tài chính

Tên Trưởng ban tài chính xã

Kế toán viên

Tên Kế toán viên

Thủ quỹ

Tên Thủ quỹ của đơn vị

Thủ kho

Tên Thủ kho của đơn vị

Người lập báo cáo

Tên Người lập báo cáo của đơn vị

-       Nhập tên Chủ tịch UBND, Kế toán trưởng, Kế toán viên, Thủ quỹ,… vào các ô tương ứng.

-       Nhập chức danh trong đơn vị của Chủ tịch UBND, Kế toán trưởng, Kế toán viên, Thủ quỹ, … vào các ô tương ứng.

-       Tích chọn ô In tên trên báo cáo nếu muốn in tên người ký vừa nhập trên các chứng từ, sổ sách, báo cáo khi in ra.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC