Ẩn hiện cột

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tuỳ chọn >

Ẩn hiện cột

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép thiết lập ẩn hoặc hiển thị các cột trên giao diện nhập liệu chứng từ trong hệ thống.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Ẩn hiện cột, xuất hiện hộp hội thoại:

clip0001                                      

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên cột

Tên các cột chi tiết trong hệ thống

Hiện

Ẩn hoặc hiện các cột trong hệ thống

-       NSD muốn hiển thị các cột như định khoản, mã thống kê, quỹ tiền,… trên các giao diện nhập liệu trên chứng từ thì tích chuột vào ô image725 tương ứng theo từng dòng.

-       Ngược lại nếu NSD muốn ẩn cột nào thì bỏ tích tại ô image726 tương ứng.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC