In

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Nhật ký truy cập >

In

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép in danh sách các thao tác của NSD trong nhật ký.

Cách thao tác

-       Chọn chức năng “In” trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC