Ngầm định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tuỳ chọn >

Ngầm định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép thiết lập các thông tin ngầm định khi nhập liệu chứng từ.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Ngầm định, xuất hiện hộp hội thoại:

image727                                      

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chương

Chọn chương ngầm định khi nhập liệu chứng từ

Nguồn kinh phí

Chọn Nguồn kinh phí ngầm định khi nhập liệu chứng từ

Khoản

Chọn khoản ngầm định khi nhập liệu chứng từ

Qũy tiền

Chọn loại quỹ tiền ngầm định khi nhập liệu chứng từ

Nghiệp vụ

Chọn nghiệp vụ ngầm định khi nhập liệu chứng từ

Mã CTMT

Chọn mã chương trình mục tiêu khi nhập liệu chứng từ

-       Thiết lập các thông tin ngầm định theo yêu cầu của đơn vị.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC