Báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tuỳ chọn >

Báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép lựa chọn thông tin bản quyền sẽ hiển thị trên các báo cáo, đồng thời thay đổi phông chữ của các thông tin đó khi hiển thị.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Báo cáo, xuất hiện hộp hội thoại:

image722                                      

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã đơn vị

Định dạng phông chữ, cỡ chữ của thông tin Mã đơn vị hiển thị trên các chứng từ, sổ, báo cáo khi in ra

Tỉnh/Tp

Định dạng phông chữ, cỡ chữ của thông tin Tỉnh, Thành phố hiển thị trên các chứng từ, sổ, báo cáo khi in ra

Quận/Huyện

Định dạng phông chữ, cỡ chữ của thông tin Quận, Huyện đơn vị hiển thị trên các chứng từ, sổ, báo cáo khi in ra

Phường, Xã

Định dạng phông chữ, cỡ chữ của thông tin Phường, Xã hiển thị trên các chứng từ, sổ, báo cáo khi in ra

In giấy phép sử dụng trên các mẫu dự toán

Cho phép in thông tin giấy phép sử dụng trên các mẫu dự toán thu, chi

In báo cáo tổng hợp theo giấy phép sử dụng của đơn vị tổng hợp

Cho phép in các báo cáo tổng hợp tại menu Báo cáo\Tổng hợp báo cáo tài chính theo thông tin giấy phép sử dụng của đơn vị tổng hợp

-       Thiết lập phông chữ, cỡ chữ của thông tin Mã đơn vị, Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện, Phương, Xã bằng cách kích chuột vào nút image723 bên phải các ô tương ứng.

-       Tích chọn “In giấy phép sử dụng trên các mẫu dự toán” để hiển thị thông tin Giấy phép sử dụng trên các mẫu dự toán thu, chi.

-       Tích chọn “In báo cáo tổng hợp theo giấy phép sử dụng của đơn vị tổng hợp” để hiển thị thông tin Giấy phép sử dụng của đơn vị cấp tổng hợp (ví dụ Phòng tài chính) trên các báo cáo tài chính tổng hợp.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC