Màn hình báo cáo chi tiết

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo >

Màn hình báo cáo chi tiết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Ví dụ: Màn hình Sổ cái TK 111.

image207

Tại màn hình báo cáo, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Drill down

In báo cáo

Mở tệp báo cáo

Cất tệp báo cáo

Xuất khẩu báo cáo

Sửa mẫu báo cáo

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC