Mở tệp báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Màn hình báo cáo chi tiết >

Mở tệp báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép mở tệp báo cáo đã được lưu trước đó.

Cách thao tác

-       Tại màn hình báo cáo, nhấn chọn biểu tượng image213 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image214

-       Chọn đường dẫn tới tệp báo cáo cần mở.

-       Nhấn nút <<Open>> để mở tệp báo cáo đã chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC