Sửa mẫu báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Màn hình báo cáo chi tiết >

Sửa mẫu báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép sửa mẫu báo cáo.

Cách thao tác

-       Tại màn hình báo cáo, nhấn chọn biểu tượng image219 trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình sau:

image220

-       Sửa các thông tin cần thiết trên báo cáo.

-       Nhấn chọn biểu tượng image215 trên thanh công cụ để lưu lại mẫu báo cáo đã sửa.

-       Chọn menu File\Exit designer hoặc chọn biểu tượng image221 để thoát khỏi màn hình trên.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC