Cất tệp báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Màn hình báo cáo chi tiết >

Cất tệp báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép lưu tệp báo cáo.

Cách thao tác

-       Tại màn hình báo cáo, nhấn chọn biểu tượng image215 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image216

-       Chọn đường dẫn tới vị trí muốn lưu tệp báo cáo.

-       Nhấn nút <<Save>> để thực hiện thao tác lưu.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC