Nguồn kinh phí

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách >

Nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

MISA Bamboo.NET 2015 cho phép hạch toán theo nhiều nguồn kinh phí. NSD có thể sử dụng danh mục Nguồn kinh phí được thiết lập sẵn trong MISA Bamboo.NET 2015, hoặc có thể thiết lập danh mục Nguồn kinh phí theo nhu cầu hạch toán của đơn vị mình dựa trên danh mục Nguồn kinh phí đã được thiết lập sẵn.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, xuất hiện màn hình Nguồn kinh phí với 01 cột duy nhất: Tên nguồn kinh phí.

image246

Tại màn hình Nguồn kinh phí, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Nguồn kinh phí, Sửa Nguồn kinh phí, Xoá Nguồn kinh phí, Mở rộng, Thu gọn, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC