Thêm mới Tính chất nguồn kinh phí

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Tính chất nguồn kinh phí >

Thêm mới Tính chất nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm mới cho phép NSD thêm mới một tính chất nguồn kinh phí để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Tính chất nguồn kinh phí, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chọn biểu tượng image240 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image245

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã tính chất

Mã của tính chất nguồn kinh phí (bắt buộc)

Tên tính chất

Tên của tính chất nguồn kinh phí (bắt buộc)

Cất

Lưu các thông tin mới sửa đổi về tính chất nguồn kinh phí

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa thay đổi của tính chất nguồn kinh phí

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã tính chất, Tên tính chất và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về tính chất nguồn kinh phí mới tạo.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC