Thêm mới Nguồn kinh phí

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Nguồn kinh phí >

Thêm mới Nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới một nguồn kinh phí để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Nguồn kinh phí, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chọn biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image247

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên nguồn

Tên của nguồn kinh phí (bắt buộc nhập)

Thuộc nguồn

Xác định nguồn kinh phí thuộc nguồn tổng hợp nào

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi nguồn kinh phí hiện thời

Cất

Lưu các thông tin  mới sửa đổi về nguồn kinh phí

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa thay đổi của nguồn kinh phí

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Tên nguồn và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về nguồn kinh phí mới tạo.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC