Mở rộng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Nguồn kinh phí >

Mở rộng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Mở rộng cho phép NSD xem danh sách tất cả nguồn kinh phí tổng hợp và các nguồn kinh phí con.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Nguồn kinh phí, kích chuột phải chọn “Mở rộng”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image236 trên thanh công cụ. Khi đó NSD có thể nhìn thấy tất cả các nguồn kinh phí tổng hợp và nguồn kinh phí con trên màn hình.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC