Sửa Tính chất nguồn kinh phí

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Tính chất nguồn kinh phí >

Sửa Tính chất nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng sửa cho phép NSD sửa thông tin về tính chất nguồn kinh phí.

Cách thao tác

-       Chọn tính chất nguồn kinh phí cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chọn biểu tượng image224 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Tính chất nguồn kinh phí, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC