Xoá Nguồn kinh phí

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Nguồn kinh phí >

Xoá Nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa nguồn kinh phí khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn nguồn kinh phí cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image242 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

Nếu một nguồn kinh phí có ít nhất một nguồn kinh phí con thuộc nó, cần phải xoá nguồn kinh phí con trước khi xoá nguồn kinh phí tổng hợp.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC