Sửa Nguồn kinh phí

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Nguồn kinh phí >

Sửa Nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin về các nguồn kinh phí.

Cách thao tác

-       Chọn nguồn kinh phí cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chọn biểu tượng image224 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Nguồn kinh phí, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC