Sắp xếp chỉ tiêu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán thu > Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT >

Sắp xếp chỉ tiêu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép sắp xếp thứ tự của chỉ tiêu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Quy trình thực hiện

-       Tại màn hình Mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, kích chọn chỉ tiêu cần sắp xếp, nhấn nút <<Sắp xếp>> trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image372

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã chỉ tiêu

Mã số chỉ tiêu dự toán

Tên chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu dự toán

STT

Số thứ tự của chỉ tiêu dự toán

Sắp xếp cũ

Thứ tự sắp xếp cũ của chỉ tiêu dự toán

Sắp xếp mới

Thứ tự sắp xếp mới của chỉ tiêu dự toán

image373

Chuyển số thứ tự lên phía trên

image374

Chuyển số thứ tự xuống phía dưới

Trợ giúp

Hiển thị HELP

Đồng ý

Thực hiện sắp xếp chỉ tiêu với các thiết lập đã chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc sắp xếp chỉ tiêu

-       Thiết lập các thông tin cho phần sắp xếp chỉ tiêu dự toán.

-       Sau đó nhấn nút <<Đồng ý>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC