Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán thu >

Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Phần mềm MISA Bamboo.NET 2015 đã thiết lập sẵn hệ thống chỉ tiêu thu, chi theo NDKT và công thức theo Quyết định số 94/2005/TT-BTC. Với chức năng Tạo mẫu dự toán thu, chi theo NDKT, NSD có thể sử dụng được ngay các mẫu này hoặc sửa đổi lại theo nhu cầu sử dụng tại đơn vị.

image364

Cách thực hiện

Cách thực hiện chi tiết tương tự tại Tạo mẫu dự toán thu chi theo NDKT.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC