Sử dụng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Loại khoản >

Sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sử dụng cho phép NSD quản lý danh mục Loại khoản đang sử dụng tại đơn vi.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Loại khoản, kích chuột phải chọn << Sử dụng cho đơn vị>>, hoặc kích chuột vào biểu tượng image250 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp thoại gồm 3 cột:

      Sử dụng: Cho biết loại khoản hiện thời có được tích chọn “Được sử dụng cho đơn vị” hay không

      Mã loại khoản: Mã số của loại khoản

      Tên loại khoản:Tên của loại khoản

 

 

image251

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để hiển thì các danh mục Loại khoản được sử dụng tại đơn vị.

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC