Xoá Loại khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Loại khoản >

Xoá Loại khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xoá loại khoản khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn loại khoản cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image242 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

Nếu một loại khoản có ít nhất một loại khoản con thuộc nó, cần phải xoá loại khoản con trước khi xoá loại khoản tổng hợp.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC