Mở rộng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Loại khoản >

Mở rộng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Mở rộng cho phép NSD xem danh sách tất cả loại khoản tổng hợp và các loại khoản con.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Loại khoản, kích chuột phải chọn “Mở rộng”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image236 trên thanh công cụ. Khi đó NSD có thể nhìn thấy tất cả các loại khoản tổng hợp và loại khoản con trên màn hình.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC