Danh sách báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo >

Danh sách báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép xem và in các báo cáo và sổ sách kế toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Báo cáo hoặc kích chuột vào biểu tượng image135 trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình Báo cáo:

2

Thông tin chi tiết trên màn hình

Báo cáo theo Quyết định, Thông tư

Danh sách các báo cáo kế toán theo Quyết định hoặc Thông tư

Báo cáo đặc thù

Danh sách báo cáo kế toán theo đặc thù nhiều tỉnh thành trong cả nước

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán

Mở rộng/Thu gọn

Mở rộng tất cả hoặc thu gọn tất cả cây báo cáo

Ẩn/Hiện báo cáo

Cho phép ẩn đi hoặc hiển thị danh sách báo cáo theo nhu cầu

Xem

Xem báo cáo đang được lựa chọn

Sửa mẫu

Sửa mẫu báo cáo đang được lựa chọn

Trợ giúp

Hiển thị Trợ giúp

      Để xem báo cáo:

-       Kích chọn báo cáo muốn xem.

-       Chọn kỳ báo cáo muốn xem.

-       Nhấn nút <<Xem>>.

      Để sửa mẫu báo cáo:

-       Kích chọn báo cáo muốn sửa mẫu.

-       Nhấn nút <<Sửa mẫu>>.

-       Thay đổi mẫu báo cáo như mong muốn.

-       Chọn menu File\Save hoặc kích chuột vào biểu tượng image137 để lưu những thay đổi vừa thực hiện.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC