Xóa vai trò

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Vai trò và quyền hạn >

Xóa vai trò

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa vai trò khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn vai trò cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1058 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Không thể xóa những vai trò là đối tượng thuộc hệ thống (gồm 03 vai trò: Manager - Nhà quản lý, Staff – Nhân viên, Admin – Quản trị hệ thống) hoặc là vai trò duy nhất của một số người dùng.