Sửa vai trò

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Vai trò và quyền hạn >

Sửa vai trò

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép NSD sửa thông tin về vai trò trong hệ thống cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn vai trò cần sửa trong danh sách.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Vai trò, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.