Nhập khẩu người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Quản lý người dùng >

Nhập khẩu người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép nhập khẩu người dùng vào hệ thống khi người dùng này có sẵn trong Windows Active Directory.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm:

-       Kích chuột vào nút Nhập khẩu trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình Nhập thông tin kết nối.

image1060

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên miền

Tên miền của hệ thống

Tên người dùng

Tên đăng nhập vào Windows của người dùng

Mật khẩu

Mật khẩu đăng nhập vào Windows của người dùng

Tiếp theo

Tiếp tục thao tác nhập khẩu người dùng

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác nhập khẩu người dùng

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Tên miền, Tên người dùng và Mật khẩu đăng nhập vào Windows.

-       Nhấn nút <<Tiếp theo>>, xuất hiện màn hình Chọn những đối tượng để nhập khẩu.

image1061

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại đối tượng được nhập khẩu

Xác định loại đối tượng để nhập khẩu: Người dùng, Liên hệ thành viên hoặc Tổ chức

Tiếp theo

Tiếp tục thao tác nhập khẩu người dùng

Quay lại

Quay lại trang màn hình trước

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác nhập khẩu người dùng

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Tích chọn loại đối tượng cần nhập khẩu.

-       Nhấn nút <<Tiếp theo>>, xuất hiện màn hình Thực thi nhập khẩu.

image1062

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người dùng

Hiển thị danh sách người dùng trong miền khai báo ở bước 1 (Chọn trang này nếu nhập khẩu người dùng)

Tổ chức

Hiển thị cây tổ chức đã được xây dựng trong miền khai báo ở bước 1 (Chọn trang này nếu nhập khẩu tổ chức)

image1063

Chuyển một hoặc một số người dùng sang danh sách chọn ở bên phải để thực hiện nhập khẩu

image1064

Chuyển một hoặc một số người dùng trở lại danh sách gốc ở bên trái

image1065

Chuyển tất cả người dùng sang danh sách chọn ở bên phải để thực hiện nhập khẩu

image1066

Chuyển tất cả người dùng trở lại danh sách gốc ở bên trái

Tiếp theo

Tiếp tục thao tác nhập khẩu người dùng

Quay lại

Quay lại trang màn hình trước

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác nhập khẩu người dùng

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn người dùng cần nhập khẩu.

-       Nhấn nút image1063 để chuyển người dùng sang danh sách chọn ở bên phải màn hình.

-       Nhấn nút <<Tiếp theo>>, hệ thống sẽ thực hiện nhập khẩu và đưa ra báo cáo tổng kết.

 

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên đối tượng

Tên đối tượng được nhập khẩu

Loại đối tượng

Loại đối tượng được nhập khẩu

Trạng thái

Trạng thái nhập khẩu (thành công hay thất bại)

Kết thúc

Kết thúc việc nhập khẩu

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhấn nút <<Kết thúc>> để hoàn tất việc nhập khẩu người dùng.

NSD cũng có thể nhập khẩu các tổ chức đã được xây dựng trong Windows vào chương trình bằng cách sau: tại bước Thực thi nhập khẩu, chọn trang Tổ chức, chọn tất cả tổ chức muốn nhập khẩu, sau đó thực hiện các bước tiếp theo tương tự như nhập khẩu người dùng.