Xoá Người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Quản lý người dùng >

Xoá Người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép xoá người dùng khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn người dùng cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image707 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC