Kết thúc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Màn hình báo cáo chi tiết >

Kết thúc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Kết thúc phiên làm việc với MISA Bamboo.NET 2015.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Kết thúc.

Nếu NSD đang chọn chế độ “Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình” trong menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn khác, hệ thống sẽ đưa ra thông báo hỏi NSD có sao lưu trước khi kết thúc chương trình hay không.

Tham khảo các danh mục và phân hệ tương ứng.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC