Xuất khẩu bảng lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Lương > Lập bảng lương >

Xuất khẩu bảng lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép xuất khẩu bảng lương ra tệp có dạng .xml.

Cách thao tác

-       Mở bảng lương cần xuất khẩu ra tệp .xml.

-       Kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image610 trên thanh công cụ, chọn “Xuất khẩu”, xuất hiện hộp hội thoại:

image612

-       Chọn đường dẫn đến nơi lưu tệp xuất khẩu.

-       Đặt tên tệp xuất khẩu tại ô File name.

-       Nhấn nút <<Save>> để xuất khẩu bảng lương ra tệp .xml.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC