Xuất khẩu bảng lương ra Excel

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Lương > Lập bảng lương >

Xuất khẩu bảng lương ra Excel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép xuất khẩu bảng lương ra tệp Excel để quản lý và sử dụng.

Cách thao tác

-       Mở bảng lương cần xuất khẩu ra Excel.

-       Kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image610 trên thanh công cụ, chọn “Xuất ra excel”, xuất hiện hộp hội thoại:

image611

-       Chọn đường dẫn đến nơi lưu tệp xuất khẩu.

-       Đặt lại tên tệp xuất khẩu nếu muốn.

-       Nhấn nút <<Save>> để xuất khẩu bảng lương ra Excel.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC