Nhập khẩu bảng lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Lương > Lập bảng lương >

Nhập khẩu bảng lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép nhập khẩu bảng lương từ tệp có dạng .xml vào chương trình để sử dụng.

Cách thao tác

-       Thêm mới một bảng lương tháng.

-       Tại màn hình giao diện bảng lương thêm mới, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image610 trên thanh công cụ, chọn “Nhập khẩu”, xuất hiện hộp hội thoại:

image613image613image614

-       Chọn đường dẫn đến nơi lưu tệp cần nhập khẩu.

-       Chọn tệp cần nhập khẩu.

-       Nhấn nút <<Open>> để nhập khẩu bảng lương từ tệp .xml.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC