Sửa Người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Quản lý người dùng >

Sửa Người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép sửa thông tin người dùng trong hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn người dùng cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image705 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

r12-5

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin chung

Thông tin chung về người dùng

Họ và tên

Họ và tên của người dùng (bắt buộc nhập)

Tên đăng nhập

Tên đăng nhập của người dùng vào hệ thống (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về người dùng

Mật khẩu mới

Thông tin về mật khẩu mới dùng để đăng nhập vào hệ thống của người dùng

Mật khẩu

Nhập mật khẩu mới cho người dùng

Xác nhận mật khẩu

Nhập lại mật khẩu mới để xác nhận

Bỏ trống mật khẩu

Tuỳ chọn cho phép bỏ trống mật khẩu của người dùng

Cất

Lưu thông tin người dùng mới

Hủy bỏ

Không lưu thông tin người dùng mới

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Sửa các thông tin cần thiết về người dùng.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thông tin vừa sửa.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC