Nạp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Nhật ký truy cập >

Nạp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép làm mới dữ liệu khi có sự thay đổi về thông tin nhật ký, hoặc tuỳ chọn hiển thị dữ liệu nhật ký.

Cách thao tác

-       Chọn chức năng “Nạp” trên thanh công cụ, hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải chức năng Nạp, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image715

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Từ ngày

Hiển thị những thao tác với phần mềm kể từ ngày

Đến ngày

Hiển thị những thao tác với phần mềm tới ngày

Đồng ý

Đồng ý việc nạp dữ liệu, hiển thị những thao tác theo tuỳ chọn đã thiết lập

Huỷ bỏ

Huỷ bỏ việc nạp dữ liệu

-       Chọn thời gian xoá Từ ngày, Đến ngày.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC