Cất tệp nhật ký

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Nhật ký truy cập >

Cất tệp nhật ký

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép lưu nội dung nhật ký dưới dạng tệp .xml tại vị trí bất kỳ trên máy tính cá nhân của NSD.

Cách thao tác

-       Chọn chức năng “Cất tệp nhật ký” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image713

-       Đặt tên tệp nhật ký vào ô File name.

-       Chọn vị trí lưu tệp nhật ký.

-       Nhấn nút <<Save>> để lưu tệp nhật ký.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC