Xem Nhật ký

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Nhật ký truy cập > Mở tệp nhật ký >

Xem Nhật ký

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép xem nội dung của tệp nhật ký đã được lưu trước đó.

Cách thao tác

-       Sau khi thực hiện thao tác Mở tệp nhật ký, hộp hội thoại Xem Nhật ký sẽ xuất hiện.

image712

-       Nhấn nút “Mở tệp Nhật ký” trên thanh công cụ để mở tiếp một tệp nhật ký khác.

-       Nhấn nút “In” trên thanh công cụ để in nhật ký.

-       Nhấn nút “Đóng” trên thanh công cụ để đóng hộp hội thoại.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC