Xoá Loại tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại tài sản cố định >

Xoá Loại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa loại tài sản cố định khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn loại tài sản cố định cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image242 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

Nếu một loại tài sản cố định có ít nhất một loại tài sản cố định con thuộc nó, cần phải xoá loại tài sản cố định con trước khi xoá loại tài sản cố định cha.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC