Sửa Loại tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại tài sản cố định >

Sửa Loại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về các loại tài sản cố định.

Cách thao tác

-       Chọn loại tài sản cố định cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image302 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Loại tài sản cố định, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi. 02120002

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC