Nạp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ > Biểu tính thuế thu nhập >

Nạp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Nạp cho phép làm tươi dữ liệu, cập nhật dữ liệu mới nhất lên danh sách Biểu tính thuế thu nhập.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách Biểu tính thuế thuế thu nhập, kích chuột phải chọn “Nạp”, hoặc nhấn phím F5, hoặc kích chuột vào biểu tượng image226 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC