Xoá Biểu tính thuế thu nhập

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ > Biểu tính thuế thu nhập >

Xoá Biểu tính thuế thu nhập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa Biểu tính thuế thu nhập khỏi hệ thống.

Cách thao tác

-       Chọn Biểu tính thuế thui nhập cần xóa trong danh sách.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image242 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC