In

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ > Biểu tính thuế thu nhập >

In

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng In cho phép NSD in tất cả các Biểu tính thuế thu nhập.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách Biểu tính thuế thu nhập , kích chuột phải chọn “In”,hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + P hoặc kích chuột vào biểu tượng image227 trên thanh công cụ.

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC