Mở rộng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Đơn vị trực thuộc >

Mở rộng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Mở rộng cho phép NSD hiển thị tất cả đơn vị tổng hợp và các đơn vị trực thuộc.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách Đơn vị trực thuộc, kích chuột phải chọn “Mở rộng”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image332 trên thanh công cụ. Khi đó NSD có thể nhìn thấy tất cả các tất cả đơn vị tổng hợp và các đơn vị trực thuộc trên màn hình.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC