Tìm kiếm Đơn vị trực thuộc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Đơn vị trực thuộc >

Tìm kiếm Đơn vị trực thuộc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Tìm kiếm cho phép tìm kiếm nhanh trên Đơn vị trực thuộc.

Cách thao tác

-       Kích chọn vào biểu tượng image329 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image330

-       Lựa chọn cách tìm kiếm bằng cách tích chuột vào các ô image331 tại dòng Tìm theo, Cách tìm, Hướng tìm.

-       Sau đó nhập Điều kiện tìm kiếm.

-       Nhấn nút <<Tìm kiếm>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC